Zarządzanie w politykach publicznych

Baner 2 WFiS Rekrutacja

STUDIA I STOPNIA

3-LETNIE, STACJONARNE i NIESTACJONARNE

PROFIL PRAKTYCZNY

Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policy) to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Zakres przedmiotowy studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.